Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Porozumienie pomiędzy PCA i GIJHARS 18-04-2023

Dyrektor PCA Lucyna Olborska i Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przemysław Rzodkiewicz podpisali dziś nowe porozumienie o współpracy.

Współpraca dotyczy nadzoru nad akredytowanymi jednostkami certyfikującymi w zakresie rolnictwa ekologicznego i produkcji ekologicznej oraz produktów regionalnych i tradycyjnych.

– Obie instytucje sprawują nadzór nad działalnością akredytowanych jednostek certyfikujących. Liczę, że zacieśnienie naszej współpracy pozwoli na lepsze wsparcie rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego, produktów regionalnych i tradycyjnych wysokiej jakości – powiedział Przemysław Rzodkiewicz.

– Współpraca pomiędzy naszymi instytucjami jest bardzo ważna – stwierdziła Lucyna Olborska. – Szukamy rozwiązań, które podniosą efektywność nadzoru sprawowanego przez PCA i GIJHARS, a jednocześnie nie będą stanowiły dodatkowego obciążenia dla całego systemu. Wymiana informacji jest tu kluczowa.

Nowe porozumienie uwzględnia zmiany przepisów prawa w sektorze jakości żywności i zastępuje dotychczasowe porozumienie z 27.11.2019 r.

Powrót