Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAB-07 27-07-2021

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-07 Akredytacja laboratoriów badawczych (projekt P1 wydania 12 z 27.07.2021 r.) wraz z aktualizacją formularza FAB-30/FAP-21.

Główne zmiany będące powodem aktualizacji obejmują:

  • odstąpienie od zasady podawania w zakresie akredytacji zakresu pomiarowego dla metod znormalizowanych stosowanych w laboratorium bez ich modyfikacji;
  • uwzględnienie przy rozpatrywaniu ryzyka związanego z ocenami laboratoriów kontekstu związanego z brakiem podawania w zakresie akredytacji zakresu pomiarowego dla metod znormalizowanych.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 11.08.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-07, projekt wyd. 12.

Powrót