Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAB-14 27-06-2016

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAB-14 Akredytacja jednostek oceniających zgodność w obszarze homologacji - (projekt wydania 1 z 23.06.2016 r.).

Niniejszy dokument został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji jednostek oceniających zgodność, ubiegających się lub posiadających status jednostek uprawnionych do działań w obszarze homologacji w rozumieniu do ustawy z dnia 20 czerwca 1997  r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1137 z późn. zm.). Akredytacja jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w tym obszarze ma charakter obligatoryjny z mocy art. 70za ust. 2 ustawy. 

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 11.07.2016 r. na adres:
 projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-14 projekt wyd. 1.

Powrót