Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAB-18 25-06-2019

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-18 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku (projekt P1 wydania 2 z 17.06.2019 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą uwzględnienia zmian struktury wymagań normy PN‑EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

W dokumencie uwzględniono również specyficzne wymagania sektorowe dla laboratoriów, wynikające z mających zastosowanie przepisów prawa oraz wprowadzono zmiany w zasadach ocen akredytowanych laboratoriów, realizowanych przez PCA, w reakcji na wyniki kontroli P/17/082 „Działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej”, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 25.07.2019 r. na adres:  podając w temacie: DAB-18 projekt wyd. 2.

Powrót