Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Zakończenie działalności węgierskiej jednostki akredytującej (the Hungarian Accreditation Board, NAT) 25-01-2016

Zgodnie z nową ustawą o akredytacji z dnia 6 lipca 2015 r. uchwaloną przez Węgierski Parlament, z dniem 31 grudnia 2015 roku, zakończyła swoją działalność węgierska jednostka akredytująca (the Hungarian Accreditation Board, NAT).

W związku z powyższym:

  1. Członkostwo NAT w European co-operation for Accreditation (EA) oraz EA Multilateral Agreement (EA MLA) zostało wypowiedziane.
  2. Dokumenty systemu oceny zgodności, wydane w ramach akredytacji NAT nie są objęte wielostronnym porozumieniem EA MLA, w związku z tym, że obecnie na Węgrzech nie ma jednostki akredytującej będącej sygnatariuszem MLA.
  3. Wypowiedziane zostało członkostwo NAT w International Accreditation Forum (IAF) i International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) oraz w IAF Multilateral Mutual Recognition Arrangement (IAF MLA) i ILAC Mutual Recognition Arrangement (ILAC MRA).

Pełna lista sygnatariuszy porozumienia EA MLA dostępna jest na stronach internetowych EA  http://www.european-accreditation.org/

 

Z dniem 1 kwietnia 2016 r., w wyniku głosowania przeprowadzonego w European co-operation for Accreditation (EA), nowo utworzona węgierska jednostka akredytująca (National Accreditation Authority, NAH) została przyjęta jako pełnoprawny członek EA. Szczegółowe informacje na stronie internetowej EA http://www.european-accreditation.org.

Powrót