Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

Bezpieczniej w pracy dzięki nowym standardom 29-11-2019

O międzynarodowych standardach i narzędziach, które pomagają tworzyć skuteczne systemy zarządzania bezpieczeństwem oraz higieną pracy, dyskutowali uczestnicy konferencji „BHP zgodnie z normą PN-ISO 45001:2018”. Spotkanie odbyło się 28 listopada w Warszawie. Polskie Centrum Akredytacji było patronem honorowym wydarzenia.

Konferencja, zorganizowana przez Polski Komitet Normalizacyjny, zgromadziła ekspertów z obszaru BHP, a także przedstawicieli instytucji, które zajmują się działalnością normalizacyjną i akredytacyjną. Punktem wyjścia do debaty o poprawie bezpieczeństwa w miejscu pracy była norma PN-ISO 45001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy – Wymagania i wytyczne stosowania. To dokument o fundamentalnym znaczeniu dla wdrażania nowoczesnego systemu zarządzania BHP. Międzynarodowa norma została opublikowana w marcu ub. roku. W polskiej wersji językowej ukazała się 1 sierpnia 2019 r.

O roli akredytacji w procesie potwierdzania kompetencji jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy podczas konferencji mówiła Kinga Makuła z Działu Akredytacji Weryfikacji i Certyfikacji Systemów Zarządzania PCA. – W związku z opublikowaniem przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) pierwszej normy dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,  akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania BHP zobowiązane są do podjęcia działań, które umożliwiają certyfikację według nowej normy – wyjaśnia Kinga Makuła. – Rolą PCA jest ocena spełnienia wymagań przez akredytowane i ubiegające się o akredytację jednostki oceniające zgodność w zakresie certyfikacji systemów zarządzania BHP w odniesieniu do wymagań normy PN-ISO 45001.

Jednostki, które chcą mieć potwierdzone kompetencje do prowadzenia certyfikacji systemu zarządzania według PN-ISO 45001 muszą wykazać się spełnieniem następujących wymagań:

  • normy PN-EN ISO/IEC 17021-1 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania – Część 1: Wymagania
  • specyfikacji technicznej ISO/IEC TS 17021-10:2018 Conformity assessment – Requirementsfor bodies providing audit and certification of management systems – Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems
  • dokumentów obowiązkowych IAF MD.

Więcej szczegółów w zakładce Publikacje.

Powrót