Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

Konferencja „Prawo i bezpieczeństwo techniczne w perspektywie europejskiej i krajowej” - 13-14 listopada 2018 r. 13-11-2018

W siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w dniach 13–14 listopada 2018 roku zorganizowana została konferencja pod hasłem „Prawo i bezpieczeństwo techniczne w perspektywie europejskiej i krajowej”. Cel, który przyświecał organizatorom konferencji  określono jako rozpowszechnienie eksperckiej wiedzy w zakresie:

  • dyrektyw odnoszących się do urządzeń technicznych oraz ich interpretacji na forach Unii Europejskiej,
  • projektowanych zmian w przepisach dotyczących dozoru technicznego i harmonizacji przepisów technicznych na wspólnym rynku europejskim.

W szerszym kontekście organizatorzy wzięli pod uwagę oczekiwania przedsiębiorców wobec dynamicznie rozwijającego się ustawodawstwa oraz wymogi stawiane państwu przez środowiska biznesowe. Konferencja stanowiła doskonałą platformę do wymiany doświadczeń, a tym samym pogodzenia wspomnianych oczekiwań z wymogami wobec instytucji państwowych. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni eksperci Polskiego Centrum Akredytacji. W swojej prezentacji omówili działania prowadzone przez PCA w trakcie oceny jednostek oceniających zgodność, takie jak: potwierdzenie kompletności zrealizowanych przez jednostki działań technicznych w ocenianym procesie, potwierdzenie kompetencji personelu biorącego udział w ocenianym procesie oraz – w przypadku, gdy jednostka nie dysponuje statusem jednostki notyfikowanej – potwierdzenie zdolności do prawidłowego prowadzenia procesów oceny zgodności. Dodatkowo, przybliżyli polskie i unijne regulacje prawne, w ramach których realizowane są procesy akredytacji, a także normy akredytacyjne odnoszące się do danych modułów oceny zgodności oraz wymagania specyficzne. Zaprezentowane zostały również perspektywy nowelizacji dokumentu EA-2/17 „Document on accreditation for notification purposes”, w tym koncepcja „normy preferowanej” i sposoby jej implementacji.

Powrót