Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

Panel ekspercki w ramach XI Łódzkiego Europejskiego Forum Gospodarczego 15-10-2018

W ramach XI Łódzkiego EUROPEJSKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO, w dniu 15 października 2018 roku zorganizowany został panel ekspercki Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pt. „Wyroby budowlane a odpowiedzialność inżyniera budownictwa”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele okręgowych izb inżynierów budownictwa, powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i szeroko rozumianej branży budowlanej. Wśród gości specjalnych znaleźli się m.in. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, przedstawiciel Rady Wyrobów Budowlanych GUNB oraz Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku. Najważniejsze tematy omówione w ramach panelu to m.in.: „Wprowadzenie do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych w UE – system europejski i krajowy” oraz „Problemy przy wprowadzaniu do obrotu polskich wyrobów budowlanych na rynkach europejskich”. Ze strony PCA w panelu uczestniczyli Tadeusz Matras – Kierownik Biura ds. Akredytacji i Andrzej Kober – Kierownik Działu Akredytacji Badań Mechanicznych i Fizycznych. W swojej prezentacji zatytułowanej „Nadzór nad wydawaniem europejskich i krajowych ocen technicznych” przedstawiciele PCA omówili wymagania akredytacyjne zgodne z obowiązującymi normami oraz etapy procesu akredytacji, zaczynając od złożenia wniosku, poprzez ocenę, decyzję, kończąc na nadzorze. Udział Polskiego Centrum Akredytacji w tego typu panelach eksperckich jest nieodzowną funkcją wzmacniania systemu akredytacji na terenie Polski.

Powrót