Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

PCA na konferencji "Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych" 16-04-2019

W Katowicach, w Parku Naukowo-Technologicznym Euro–Centrum (11-12 kwietnia 2019r.), odbyła się czwarta edycja ogólnopolskiej konferencji poświęconej kierunkom rozwoju laboratoriów.

Eksperci z całej Polski mieli okazję do wymiany poglądów, przyjrzenia się wyzwaniom jakie towarzyszą wprowadzaniu innowacji, a także wysłuchania prelekcji przygotowanych przez uznanych praktyków nt. najnowszych rozwiązań i wytycznych związanych z badaniami biegłości i porównaniami międzylaboratoryjnymi.

Na tego typu wydarzeniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli Polskiego Centrum Akredytacji, które reprezentowała dr Anna Kęsik - Koordynator w Dziale Akredytacji Badań Chemicznych. W swojej prezentacji pt. "Czy wydanie 3. Normy PN-EN ISO/IEC 17025 wprowadza nowe wymagania?" A. Kęsik omówiła najistotniejsze zmiany i związane z nimi wątpliwości interpretacyjne wymagań nowego wydania normy akredytacyjnej dla laboratoriów badawczych i wzorcujących. W prezentacji i w dyskusji poruszono m.in. kwestie zadań kierownictwa laboratorium, wymagań w obszarze wyrobów i usług dostarczonych z zewnątrz, udokumentowania i zachowywanych zapisów, odstępstw oraz odwołań do innych norm (ISO 17034 i ISO/IEC 17043). Duże zainteresowanie wzbudziły zagadnienia dot. zasady podejmowania decyzji i ustaleń z klientem w tym obszarze oraz opisu zakresu działalności laboratoryjnej z uwzględnieniem postanowień projektu dokumentu DA-02 Zasady stosowania symboli akredytacji PCA. Zwróciła również uwagę na właściwe rozumienie podejścia procesowego w kontekście właściwego podejścia do działań systemowych i technicznych oraz nacisku na wyniki procesów zamiast na szczegółowy opis zadań i kroków. Podkreśliła też, że w normie nie ma wymagań formalnych metod zarządzania ryzykiem lub udokumentowanego procesu zarządzania ryzykiem, natomiast istotna jest proporcjonalność działań w tym obszarze do ich potencjalnego wpływu na ważność wyników laboratorium.

Powrót