Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

PCA patronem seminarium pt. "Nowe wyzwania dla laboratoriów” 18-10-2018

Polskie Centrum Akredytacji objęło patronatem seminarium organizowane przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla i Ogólnokrajową Sieć Laboratoriów Nadzorowanych LABIOMEN pt.: "Nowe wyzwania dla laboratoriów oraz X-lecie działalności Ośrodka Badań Biegłości". Wydarzenie to odbyło się w dniach 18-19 października 2018 r. Tematem przewodnim seminarium były wymagania wydania 3. normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", istotne z punktu widzenia funkcjonowania laboratoriów posiadających certyfikaty akredytacji. Swoje prezentacje m.in. na temat szacowania niepewności pobierania próbek wygłosili eksperci reprezentujący Akademię Górniczo-Hutniczą oraz działające w Polsce przedsiębiorstwa energetyczne. Polskie Centrum Akredytacji, oprócz objęcia wydarzenia patronatem, wsparło je również merytorycznie. W swojej prezentacji na temat wymagań wydania 3. normy PN-EN ISO/IEC 17025, przedstawicielka PCA omówiła przede wszystkim najważniejsze zmiany dla laboratoriów wynikające z nowego wydania normy, w tym dotyczące ryzyk oraz szans, jak również zmodyfikowane wymagania dotyczące zasobów, tzn.: w zakresie personelu, pomieszczeń, wyposażenia, systemów i usług wsparcia potrzebnych do zarządzania i prowadzenia działalności laboratoryjnej.  Seminaria LABIOMEN stanowią platformę wymiany doświadczeń i informacji o stosowanych praktykach badawczych paliw stałych w laboratoriach 34 przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Celem działalności Sieci LABIOMEN jest utrzymanie wysokich kompetencji laboratoriów prowadzących badania na potrzeby przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię z biomasy. Stąd udział i merytoryczne wsparcie przedsięwzięcia przez Polskie Centrum Akredytacji stanowi tak dużą wartość dla przedstawicieli środowiska laboratoryjnego. Akredytacja PCA ma bowiem realny wpływ na utrzymywanie systemu oceny zgodności na poziomie wymaganym w Europie i na świecie.

Powrót