Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

Światowy Dzień Akredytacji 2019 16-05-2019

9 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Akredytacji (#WAD2019), ustanowiony w celu promocji roli i znaczenia akredytacji jako narzędzia służącego zapewnieniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Patronują mu dwie organizacje: ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation i IAF – International Accreditation Forum. Tegoroczne hasło to „Akredytacja – wartość dodana w łańcuchu dostaw”.

Akredytacja w połączeniu z pozostałymi narzędziami stosowanymi dla zapewnienia jakości, takimi jak: normalizacja, metrologia oraz ocena zgodności stanowi dodatkową wartość w łańcuchu dostaw.

Począwszy od akredytacji laboratoriów sprawdzających bezpieczeństwo zabawek, poprzez inspekcję procesów produkcyjnych do akredytowanej certyfikacji żywności, akredytacja zapewnia dodatkową wartość w łańcuchu dostaw odpowiadając na potrzeby szerokiego spektrum zainteresowanych stron.

Laboratoria, jednostki certyfikujące oraz jednostki inspekcyjne podlegają akredytacji zgodnej z międzynarodowymi normami i wytycznymi. W rezultacie organizacje te stosują międzynarodowe normy do badania próbek, produktów, usług, systemów zarządzania oraz osób. Sprawnie działający globalny system akredytacji zapewnia wiarygodność na każdym poziomie łańcucha dostaw, umożliwiając przedsiębiorcom dostarczanie produktów i usług, do których konsumenci mogą mieć zaufanie.

W celu przybliżenia tegorocznej tematyki Światowego Dnia Akredytacji, zamieszczamy materiały opracowane wspólnie przez IAF i ILAC, w tym: przetłumaczony na j. polski komunikat oraz broszurę, szerzej omawiające ww. temat.

Publikujemy także polską wersję językową filmu, który na całym świecie został przetłumaczony na 40 języków. Głosów w nagraniu użyczali zatrudnieni w jednostkach akredytujących pracownicy. Celem tej inicjatywy było pokazanie globalnego wymiaru akredytacji, a także nadanie jej zindywidualizowanego charakteru. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych IAF i ILAC oraz innych krajowych jednostek akredytujących.

Szczególne podziękowania dla pracowników PCA: Marii Gałązki z Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Mariusza Uścińskiego z Działu Akredytacji Badań Mechanicznych i Fizycznych za użyczenie polskich głosów.

Światowy Dzień Akredytacji (#WAD2019) - plakat >>

Komunikat przewodniczących IAF i ILAC >>

Światowy Dzień Akredytacji (#WAD2019) - broszura >>

Światowy Dzień Akredytacji (#WAD2019) - film >>

Powrót