Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

Udział w konferencji „Innowacje – Pomiary – Akredytacja” 01-10-2018

Podkarpackie Centrum Innowacji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przy współudziale Rzeszowskich Uczelni, zorganizowało w dniu 1 października 2018 roku konferencję pt. „Innowacje – Pomiary – Akredytacja”. Głównym założeniem przyświecającym jej organizacji było przedstawienie podkarpackiego ekosystemu wsparcia badań i rozwoju, a także przybliżenie nowych wytycznych związanych z akredytacją laboratoriów. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się przedstawiciele Polskiego Centrum Akredytacji. Zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, Andrzej Kolasa wygłosił referat nt. roli akredytacji we wspieraniu przedsiębiorców i innowacyjności gospodarki, podkreślając najważniejsze korzyści płynące z akredytacji, natomiast Tadeusz Matras, Kierownik Biura ds. Akredytacji w PCA przedstawił podstawowe zmiany wymagań normy ISO/IEC 17025 oraz harmonogram jej wdrożenia w działalności akredytacyjnej. Przedstawił też strukturę normy wraz z precyzyjnym określeniem terminów i definicji, a także ramy czasowe ustalone rezolucjami ILAC oraz EA, w których podano okres przejściowy na wdrożenie do stosowania wymagań znowelizowanej normy ISO/IEC 17025, ustalony na okres 3 lat od daty jej opublikowania. Po upływie okresu przejściowego, który kończy się 30.11.2020 roku, akredytacje w odniesieniu do ISO/IEC 17025:2005 nie będą uznawane w ramach porozumień ILAC MRA i EA MLA.  Wystąpienia przedstawicieli PCA zostały przyjęte przez uczestników konferencji z dużym zainteresowaniem i stanowiły wprowadzenie do idei zaprezentowanej w toku konferencji przez Podkarpackie Centrum Innowacji – utworzenia regionalnej sieci laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Powrót