Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dokumenty i formularze dotyczące laboratoriów badawczych

Dokumenty dotyczące laboratoriów badawczych

 • dab-07-lista_wymagan.pdf dab-07-lista_wymagan.pdf
  Lista wymagań DAB-07 wyd. 1 z 2019-02-26
  Lista wymagań akredytacyjnych dla laboratoriów badawczych
 • dab-07_11.pdf dab-07_11.pdf
  DAB-07 wyd. 11 z 2019-01-24
  Akredytacja laboratoriów badawczych.
  Obowiązuje od 2019-03-24
 • dab-07_zal_1_6.pdf dab-07_zal_1_6.pdf
  Załącznik nr 1 do DAB-07 z 2019-01-24
  Akredytacja laboratoriów badawczych.
  Obowiązuje od 2019-03-24
 • dab-07_ang_1.pdf dab-07_ang_1.pdf
  Załącznik do DAB-07 wyd. 6 z 2019-01-24
  Załącznik nr 1 do DAB-07-wersja angielska
 • dab-08_2.pdf dab-08_2.pdf
  DAB-08 wyd. 2 z 2016-05-30
  Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych
  Obowiązuje od 2016-09-01
 • dab-09_w3.pdf dab-09_w3.pdf
  DAB-09 wyd. 3 z 2016-03-08
  Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących testy urządzeń radiologicznych
 • dab-10_1.pdf dab-10_1.pdf
  DAB-10 wyd. 1 z 2016-09-12
  Akredytacja laboratoriów badawczych - dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne
  Obowiązuje od 2016-12-12
 • dab-11-1.pdf dab-11-1.pdf
  DAB-11 wyd. 1 z 2018-01-08
  Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pobieranie próbek i badania odpadów
 • dab-13.pdf dab-13.pdf
  DAB-13 wyd. 1 z 2017-06-27
  Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących badania pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby certyfikacji w rolnictwie ekologicznym
 • dab-14_2.pdf dab-14_2.pdf
  DAB-14 wyd. 2 z 2019-10-04
  Akredytacja jednostek oceniających zgodność ubiegających się o / posiadających uprawnienie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do działań w obszarze homologacji
 • dab-15_1.pdf dab-15_1.pdf
  DAB-15 wyd. 1 z 2017-10-18
  Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących badania obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem
  Obowiązuje od 2017-12-18
 • dab-18_1.pdf dab-18_1.pdf
  DAB-18 wyd. 1 z 2017-02-02
  Program akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku
 • komunikat-nr-106.pdf komunikat-nr-106.pdf
  Komunikat nr 106 z 2012-06-29
  Komunikat w sprawie opublikowania dokumentu DAB-09 Program akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących testy urządzeń radiologicznych
 • komunikat-nr-132.pdf komunikat-nr-132.pdf
  Komunikat nr 132 z 2013-10-16
  Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAB-07 Akredytacja Laboratoriów Badawczych. Wymagania szczegółowe
 • komunikat-nr-189.pdf komunikat-nr-189.pdf
  Komunikat nr 189 z 2016-02-05
  Komunikat w sprawie wymagań sektorowych dla laboratoriów badawczych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 poz. 2016)
 • komunikat-nr-192.pdf komunikat-nr-192.pdf
  Komunikat nr 192 z 2016-03-08
  Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAB-09 w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r.-tj.Dz.U.2013 r., poz.1015
 • komunikat-nr-202.pdf komunikat-nr-202.pdf
  Komunikat nr 202 z 2016-05-30
  Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAB-08
 • komunikat-nr-203.pdf komunikat-nr-203.pdf
  Komunikat nr 203 z 2016-06-03
  Komunikat w sprawie wdrożenia dokumentu EA-4/15 G:2015
 • komunikat-nr-206.pdf komunikat-nr-206.pdf
  Komunikat nr 206 z 2016-08-03
  Komunikat w sprawie zmian wymagań dotyczących realizacji pomiarów pola elektromagnetycznego w środowisku pracy do oceny ekspozycji na pole-EM
 • komunikat-nr-208.pdf komunikat-nr-208.pdf
  Komunikat nr 208 z 2016-09-12
  Komunikat w sprawie opublikowania dokumentu DAB-10 Akredytacja laboratoriów badawczych – dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne
 • komunikat-nr-217.pdf komunikat-nr-217.pdf
  Komunikat nr 217 z 2017-02-02
  Komunikat w sprawie akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku
 • komunikat-nr-224.pdf komunikat-nr-224.pdf
  Komunikat nr 224 z 2017-05-05
  Komunikat w sprawie akredytacji laboratoriów realizujących badania pola elektromagnetycznego do oceny ekspozycji na pole-EM w środowisku pracy dla potrzeb obszaru regulowanego
 • komunikat-nr-225.pdf komunikat-nr-225.pdf
  Komunikat nr 225 z 2017-05-25
  Komunikat w sprawie stosowania przez akredytowane laboratoria badawcze znowelizowanego wydania normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04
 • komunikat-nr-226.pdf komunikat-nr-226.pdf
  Komunikat nr 226 z 2017-05-25
  Komunikat w sprawie stosowania przez akredytowane laboratoria badawcze zmiany do normy PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
 • komunikat-nr-228.pdf komunikat-nr-228.pdf
  Komunikat nr 228 z 2017-06-23
  Komunikat w sprawie akredytacji laboratoriów badawczych w zakresie nowego wydania norm: PN-EN 14789:2017-04, PN-EN 14790:2017-04, PN-EN 14791:2017-04, PN-EN 14792:2017-04, PN-EN 15058:2017-04
 • komunikat-nr-230.pdf komunikat-nr-230.pdf
  Komunikat nr 230 z 2017-06-27
  Komunikat w sprawie opublikowania dokumentu DAB-13 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących badania pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby certyfikacji w rolnictwie ekologicznym
 • komunikat-nr-234.pdf komunikat-nr-234.pdf
  Komunikat nr 234 z 2017-10-18
  Komunikat nr 234 w sprawie akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących badania obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem
 • komunikat-nr-242.pdf komunikat-nr-242.pdf
  Komunikat nr 242 z 2017-12-12
  Komunikat w sprawie stosowania znowelizowanego dokumentu EA-4/09 G: 2017
 • komunikat-nr-243.pdf komunikat-nr-243.pdf
  Komunikat nr 243 z 2017-12-12
  Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla laboratoriów, wynikających z opublikowania normy ISO/IEC 17025:2017
 • komunikat-nr-249.pdf komunikat-nr-249.pdf
  Komunikat nr 249 z 2018-01-08
  Komunikat w sprawie akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pobieranie próbek i badania odpadów
 • komunikat-nr-275.pdf komunikat-nr-275.pdf
  Komunikat nr 275 z 2019-01-24
  Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAB-07 Akredytacja laboratoriów badawczych
 • komunikat-nr-281.pdf komunikat-nr-281.pdf
  Komunikat nr 281 z 2019-04-04
  Komunikat nr 281 z dnia 4.04.2019 r. w sprawie ocen w procesach nadzoru akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących, w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • komunikat-nr-302.pdf komunikat-nr-302.pdf
  Komunikat nr 302 z 2019-10-04
  Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAB-14 Akredytacja jednostek oceniających zgodność ubiegających się o / posiadających uprawnienie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do działań w obszarze homologacji

Formularze dotyczące laboratoriów badawczych

Data aktualizacji: 07.10.2019 16:38