Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Media o nas

Akredytacja w obszarze wyrobów pirotechnicznych 29-12-2017

Jeżeli wyrób spełnia wymagania przepisów prawnych to każdy producent jest zobowiązany na własną odpowiedzialność oznaczyć ten wyrób znakiem CE. Jednak, żeby mógł to zrobić musi przeprowadzić określoną procedurę postępowania w procesie certyfikacji danego wyrobu. Jeżeli chodzi o wyroby pirotechniczne robi to dwuetapowo. W pierwszym etapie potwierdza, że wyrób spełnia wymagania, a następnie jednostka certyfikująca, która bierze udział w całym procesie i uzyskała wcześniej akredytacje potwierdza, że każda partia produkcyjna czy sam proces gwarantują, że wyroby wprowadzone są do obrotu są wyrobami bezpiecznymi - powiedział Wojciech Dąbrowski, Auditor Polskiego Centrum Akredytacji.

Zobacz materiał wideo

 

Powrót