Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Media o nas

W czerwcowym wydaniu miesięcznika Materiały Budowlane – konstrukcje, technologie, rynek (nr 6/2017), opublikowano relację z debaty PCA na temat korzyści płynących z akredytacji.
Producent, chcąc wprowadzić zabawki do obrotu zgłasza się do akredytowanego laboratorium badawczego czy akredytowanej jednostki certyfikującej, której specjaliści o kompetencjach potwierdzonych przez Polskie Centrum Akredytacji dokonują wielu sprawdzeń.
W czerwcowym wydaniu magazynu pokładowego PLL LOT - Kaleidoscope, opublikowany został wywiad z dyrektorem PCA nt. roli i znaczenia akredytacji, w szczególności pod kątem zbliżającego się Światowego Dnia Akredytacji.
W najnowszym wydaniu dwumiesięcznika "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski" (5/6 2017) zamieszczona została relacja z debaty eksperckiej oraz udziału przedstawicieli PCA w II konferencji naukowo-szkoleniowej "Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych"
Zapraszamy do obejrzenia materiału informacyjnego: Kto czuwa nad jakością produktów ekologicznych?
25 kwietnia 2017

LAB 2/2017

Relacja z debaty eksperckiej zorganizowanej przez PCA w Centrum Adama Smitha nt. znowelizowanych wymagań normy ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Zapraszamy do obejrzenia materiału informacyjnego: Akredytacja na rzecz zapewnienia jakości badań powietrza w kierunku "smogu".
W drugim tegorocznym numerze Problemów Jakości (2/2017) zamieszczony został wywiad z dyrektor PCA, Lucyną Olborską.
Wdrażamy znowelizowane wymagania normy ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących – seminarium PCA na EuroLab.
19 grudnia 2016

LAB 6/2016

W szóstym numerze dwumiesięcznika LAB - laboratoria, aparatura, badania zamieszczona została relacja z konferencji PCA z okazji jubileuszu 15-lecia działalności i Światowego Dnia Akredytacji.
05 grudnia 2016

The Warsaw Voice

Artykuł pt. "Accreditation as a tool to ensure public safety" zawierający wypowiedź dyrektora PCA, Lucyny Olborskiej na temat znaczenia akredytacji w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego.
Fakty - Magazyn Gospodarczy - wywiad z dyrektorem PCA Lucyną Olborską pt. "Ewaluacja gwarancją kompetencji i bezstronności".
  1  2  3  4  5  6  7  8  9