Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Media o nas

Homologacja pojazdów – zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego 18-08-2017

Nad procesem dopuszczenia pojazdów do ruchu i nad wydawaniem dla nich świadectw homologacyjnych czuwa szereg instytucji. Wielostopniowa ścieżka kontroli ma gwarantować spełnienie wszystkich wymogów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Jednostka, która chce wykonywać badania homologacyjne musi wcześniej uzyskać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Następnie, posiadając taką akredytację występuje do dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, żeby uzyskać uprawnienia do wykonywania badań homologacyjnych. PCA, w ramach udzielanych akredytacji sprawuje nadzór nad tymi jednostkami wykonując, co roku, audity w nadzorze. Sprawdzamy czy kompetencje, szczególnie kompetencje personelu wykonującego badania homologacyjne nie uległy zmianom, czy w dalszym ciągu są utrzymywane, i czy są one na poziomie umożliwiającym utrzymanie tego zakresu akredytacji  – powiedział Andrzej Kolasa, zastępca Dyrektora PCA.

Obejrzyj video: Homologacja pojazdów.

Powrót