Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Media o nas

"Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski": wywiad z Dyrektor PCA 27-02-2020

W najnowszym numerze kwartalnika branżowego "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski" ukazała się rozmowa z Dyrektor PCA Lucyną Olborską. Zapraszamy do lektury.

W wywiadzie Dyrektor PCA mówi m.in. o wymaganiach wynikających z wdrożenia w akredytowanych laboratoriach badawczych i wzorcujących normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a także o nowych możliwościach, jakie daje uruchomienie przez PCA programu akredytacji producentów materiałów odniesienia zgodnie z normą ISO 17034.

– Z naszej analizy wynika, że najwięcej problemów stwarza laboratoriom spełnienie nowych wymagań dotyczących działań odnoszących się do ryzyk i szans, a także tych związanych z przedstawianiem stwierdzeń zgodności – uważa Lucyna Olborska. – Kolejnym problematycznym aspektem są kompetencje personelu. Nie zawsze są określane przez laboratoria właściwe wymagania kompetencyjne i kryteria, np. związane z upoważnieniami personelu. Nowe wydanie normy oczekuje bowiem konkretnych upoważnień dla personelu realizującego czynności, które w szczególny sposób mogą wpływać na ważność wyników przekazywanych klientowi.

Cały wywiad dostępny tutaj>>

Powrót