Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Media o nas

Nowelizacja normy ISO 22000 - korzyści dla firm 14-08-2018

W najnowszym numerze specjalnym "Wiadomości PKN – Jakość i bezpieczeństwo żywności" ukazał się artykuł autorstwa Katarzyny Rokosy z PCA, pt. ISO 22000 po zmianach - korzyści dla firm.

Znowelizowana norma ISO 22000 pozwala na wydajniejsze zarządzanie ryzykiem i jest ulepszonym narzędziem do zrozumienia wymagań stawianych organizacjom funkcjonującym w łańcuchu żywnościowym. W ciągu ostatnich dziesięciu lat sytuacja na rynku oraz oczekiwania przedsiębiorców i konsumentów uległy wyraźnym zmianom. Uczestnicy łańcucha żywnościowego stanęli w obliczu konieczności spełnienia nowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności. Z tego powodu organizacja ISO zdecydowała się na nowelizację ISO 22000, biorąc pod uwagę nie tylko zmiany na świecie, lecz także wszelkie uwagi dotyczące ewentualnych braków i niejasności obecnej wersji normy.

Zaproponowane zmiany pozwolą na łatwiejszą certyfikację firm, które chcą dostosować swoją działalność do kilku norm, takich jak ISO 9001 i ISO 22000. Ułatwienia te mogą pomóc szczególnie małym organizacjom, które w sposób bezpośredni (np. dostawcy surowców, producenci) oraz pośredni (np. producenci maszyn, dostawcy usług) są zaangażowane w łańcuchu żywnościowym. W praktyce ujednolicenie formatu i zapewnienie spójności między normami powoduje uproszczenie ich zintegrowanego wykorzystania oraz sprawia, że są one bardziej czytelne i zrozumiałe dla użytkowników.

Więcej na ten temat w poniższym artykule.

Powrót