Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Media o nas

Podejście procesowe − nowe wyzwanie dla laboratoriów 16-01-2019

Zapraszamy do lektury obszernego materiału przygotowanego przez Hannę Tugi, Kierownika Działu Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności, pt. „Podejście procesowe - nowe wyzwanie dla laboratoriów". Tekst wyróżniony został jako jeden z najciekawszych artykułów opublikowanych w 2018 roku na łamach czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski” i umieszczony został w „Poradniku Analityka na 2019 rok”. Artykuł przybliża nowe wyzwania dla laboratoriów związane z nowelizacją normy ISO/IEC 17025:2017, która wprowadza zmiany w systemie zarządzania laboratoriów. Norma ta, której wymagania pozwalają laboratoriom wykazać posiadane kompetencje do realizacji badań, wzorcowań oraz pobierania próbek, jest jednocześnie podstawowym kryterium stosowanym przy akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących

Powrót