Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Media o nas

Polish Market – wywiad z Dyrektor PCA 13-08-2019

Zachęcamy do zapoznania się sierpniowym wydaniem magazynu ekonomicznego Polish Market. W bieżącym numerze polecamy wywiad z Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Lucyną Olborską, pt. „Akredytacja – gwarancją trafnych decyzji”. Poruszono w nim m.in. kwestie związane ze znaczeniem akredytacji w międzynarodowej wymianie handlowej, omówiono rolę akredytacji w całym procesie funkcjonowania przedsiębiorstw, jak również wskazano walory akredytacji dla ostatecznego konsumenta.

Magazyn Polish Market ukazuje się w nakładzie 10 tys. egzemplarzy i jest dystrybuowany m.in. w polskich placówkach dyplomatycznych, w Wydziałach Promocji Handlu i Inwestycji polskich ambasad oraz w instytucjach i agencjach unijnych. Magazyn towarzyszy misjom gospodarczym oraz wydarzeniom specjalnym organizowanym przez Rząd Rzeczypospolitej Polski, a także jest obecny na międzynarodowych branżowych imprezach targowych.

Polish Market Nr 08/2019

Powrót