Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

PCA na Targach Labs Expo w Poznaniu 28-04-2023

Dwa dni, 86 wystawców, wysoka frekwencja i bogaty program części edukacyjnej – to bilans I edycji Targów Labs Expo (26-27 kwietnia). PCA było patronem merytorycznym i współorganizatorem konferencji „Akredytacja, normalizacja i metrologia w działalności laboratoriów”.

Zakończyła się I edycja Targów Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych Labs Expo w Poznaniu – jedno z najważniejszych tegorocznych spotkań branży laboratoryjnej. Czołowe polskie i zagraniczne firmy miały okazję zaprezentować swoją ofertę, w tym – nowoczesny sprzęt i najnowsze rozwiązania dla laboratoriów. Spośród wydarzeń towarzyszących dużym zainteresowaniem cieszyły się konferencje naukowo-szkoleniowe, prelekcje, warsztaty i panele dyskusyjne.

Wydarzeniem pierwszego dnia Targów Labs Expo w Poznaniu była konferencja współorganizowana przez PCA, Polski Komitet Normalizacyjny i Główny Urząd Miar: „Akredytacja, normalizacja i metrologia w działalności laboratoriów”. Prezes PKN Ewa Zielińska i Prezes GUM Jacek Semaniak, otwierając spotkanie, podkreślili, że te trzy instytucje – PCA, PKN i GUM – tworzą krajową infrastrukturę jakości istotną dla właściwego funkcjonowania gospodarki i zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwa.

Eksperci z PCA wygłosili prelekcje nt. wybranych aspektów akredytacji w działalności laboratoriów. Joanna Rutkowska z Działu Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności przedstawiła zagadnienie dotyczące raportowania wyników akredytowanej działalności laboratorium. Tematem prezentacji Hanny Tugi, Kierownika Działu Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności, były cele udziału laboratorium w badaniach biegłości. Wystąpienie Moniki Obary z Działu Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności dotyczyło pobierania próbek do badań analitycznych jako elementu działalności laboratoryjnej w rozumieniu wymagań normy ISO/IEC 17025. Część przygotowaną przez PCA zakończył wykład Tadeusza Matrasa, Kierownika Biura ds. Akredytacji – „Akredytowane wyniki badań a ocena zgodności. Czy akredytowane laboratoria badawcze oceniają zgodność?”.

W ramach konferencji „Akredytacja, normalizacja i metrologia w działalności laboratoriów” odbyły się też panele dyskusyjne z udziałem naszych ekspertów. Michał Rzytki poprowadził debatę „Spójność pomiarowa w akredytowanych badaniach analitycznych. Zastosowanie CRM w ustanowieniu i wykazaniu spójności pomiarowej. Jakie CRM powinno stosować akredytowane laboratorium? Czy laboratorium badawcze może wytwarzać CRM na potrzeby stosowanych metod?”. W gronie panelistów: prof. Michał Wieczorowski (Politechnika Poznańska), Katarzyna Wiśniewska, Anna Kęsik i Tadeusz Matras. Hanna Tugi i Katarzyna Wiśniewska uczestniczyły w panelu „Porównania międzylaboratoryjne w obszarze wzorcowań przyrządów pomiarowych – rola ILC i możliwości wykorzystania wyników ILC w laboratoryjnych procesach ustanowienia i wykazania spójności pomiarowej GUM”.

Prezentacje: 1, 2, 3, 4

 

Fot. pracownia fotograficzna FOTOBUENO

Powrót