Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Umowy bilateralne

Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Lucyna Olborska podpisała porozumienie o współpracy pomiędzy PCA a tajwańską jednostką akredytującą (Taiwan Accreditation Foundation, TAF).
Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Lucyna Olborska oraz Miklós Devecz, dyrektor węgierskiej jednostki akredytującej (National Accreditation Authority - NAH) podpisali 18 maja 2016 r. porozumienie o współpracy pomiędzy PCA i NAH.
17 kwietnia 2015 r., Dyrektor PCA, Lucyna Olborska podpisała porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji a albańską jednostką akredytującą (The Accreditation Body of Albania - DA).
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PCA i ukraińską jednostką akredytującą (ang.: National Accreditation Agency of Ukraine, NAAU)
Polskie Centrum Akredytacji podpisało porozumienie o współpracy z mołdawską jednostką akredytującą (National Accreditation Centre of Republic of Moldova - MOLDAC)
Polskie Centrum Akredytacji podpisało umowę o współpracy z białoruską jednostką akredytującą (ang.: Belarusian State Center for Accreditation, BSCA). Strony zobowiązują się do wymiany informacji, doświadczeń i dokumentów dotyczących akredytacji.
Zostało zawarte porozumienie pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji a National Center of Accreditation (Kazachstan) dotyczące współpracy oraz wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń w zakresie akredytacji.